Toggle menu

Αρθροσκόπηση ώμου

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μια κοινή ορθοπεδική διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων του ώμου. Η αρθροσκόπηση χρησιμοποιεί μια μικρή κάμερα (αρθροσκόπιο) για την απεικόνιση του εσωτερικού της άρθρωσης του ώμου. Χάρη σε αυτό το εργαλείο, ο Ορθοπεδικός Χειρουργός μπορεί να εκτελέσει διαφορετικές διαδικασίες για την αποκατάσταση διαφόρων προβλημάτων του ώμου.

 

Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται μέσω της αρθροσκόπησης ώμου;

Η αρθροσκόπηση του ώμου χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων που επηρεάζουν την άρθρωση του ώμου. Οι βασικότερες παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς μέσω της μεθόδου είναι οι εξής:

 • Ρήξη του στροφικού πετάλου
 • Αστάθεια του ώμου
 • Σύνδρομο πρόσκρουσης
 • Ρήξεις χείλους
 • Αρθρίτιδα
 • Τενοντίτιδα του δικεφάλου
 • Παγωμένος ώμος
 • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα
 • Ρήξη ανώτερου επιχείλιου χόνδρου (βλάβη SLAP)

 

Πώς πραγματοποιείται η διαδικασία;

Πριν ξεκινήσει η αρθροσκόπηση ώμου, στον ασθενή χορηγείται γενική ή περιοχική αναισθησία. Η επέμβαση ξεκινά με τη δημιουργία δύο-τριών μικρών τομών λίγων χιλιοστών στον ώμο του ασθενούς. Μέσα από τις μικρές τομές περνούν το αρθροσκόπιο και τα υπόλοιπα χειρουργικά εργαλεία με ειδικό τρόπο ώστε να μην προκληθεί τραυματισμός στα νεύρα και τα αγγεία της γύρω περιοχής. Το αρθροσκόπιο επιτρέπει στον Χειρουργό να βλέπει καθαρά μέσα στον ώμο του ασθενή μέσω της σύνδεσής του με μία οθόνη υψηλής ανάλυσης που βρίσκεται μπροστά του. Με αυτόν τον τρόπο του επιτρέπει να μετακινεί το αρθροσκόπιο μέσα στην άρθρωση και να βλέπει όλες τις ανατομικές δομές της μέσω της οθόνης. Όταν ο Χειρουργός εκτελέσει όλες τις χειρουργικές διαδικασίες, ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, συρράπτει με ράμματα τις τομές.

 

Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει η αρθροσκόπηση ώμου;

Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική διαδικασία, η οποία χάρη στον καινοτόμο τρόπο διενέργειάς της προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους ασθενείς. Τα κυριότερα είναι τα ακόλουθα:

 • Μικρό χειρουργικό τραύμα: Οι μικρές τομές που πραγματοποιούνται κατά την επέμβαση, εξασφαλίζουν τη μικρότερη απώλεια αίματος και την απουσία βλαβών στους γύρω ιστούς.
 • Μειωμένος πόνος: οι μικρότερες τομές εξασφαλίζουν συνολικά λιγότερο πόνο διεγχειρητικά σε σύγκριση με την κλασσική ανοικτή επέμβαση.
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα: Οι λιγότερες βλάβες στους ιστούς επιτρέπουν τη σύντομη επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του ασχολίες.
 • Μειωμένος κίνδυνος επιπλοκών: Η αρθροσκόπηση μειώνει σημαντικά την εμφάνιση επιπλοκών όπως είναι η μόλυνση και η αιμορραγία.
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα: Οι μικρές τομές αφήνουν πολύ μικρά σημάδια τα οποία εξαφανίζονται πλήρως λίγους μήνες μετά την επέμβαση.

 

Μετεγχειρητική πορεία μετά την αρθροσκόπηση ώμου

Η μετεγχειρητική πορεία κάθε ασθενή εξαρτάται από τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του καθώς και από τον τύπο και την έκταση της επέμβασης που πραγματοποιήθηκε. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές και κοινά βήματα που μπορούν να αναμένουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάρρωσής τους.

 • Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση οι ασθενείς παρακολουθούνται στην αίθουσα ανάρρωσης για μερικές ώρες. Στη συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή του συνταγογραφούνται παυσίπονα για τη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου.
 • Τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση συστήνεται η ακινητοποίηση και ανάπαυση του χεριού έως ότου να επουλωθεί η χειρουργική περιοχή. Παράλληλα ο ιατρός προγραμματίζει ορισμένα ραντεβού παρακολούθησης ούτως ώστε να παρακολουθεί την πορεία της ανάρρωσης.
 • Η επιστροφή στις κανονικές δραστηριότητες γίνεται μόνο μετά από έγκριση του ιατρού, ανάλογα με την πορεία κάθε ασθενή. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθούν και φυσικοθεραπείες καθώς αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάρρωσης μετά την αρθροσκόπηση του ώμου.
 • Η πλήρης αποκατάσταση επέρχεται μετά από λίγους μήνες. Ο χρόνος αποκατάστασης εξαρτάται όπως έχει ήδη ειπωθεί από την περίπτωση κάθε ασθενή. Ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζει και η πιστή τήρηση των εξατομικευμένων οδηγιών που δίνονται από τον ιατρό.

 

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Βασίλειος Ζάχος είναι Διευθυντής του τμήματος Ανακατασκευής Αρθρώσεων Ελάχιστης Επεμβατικότητας και Αρθροσκόπησης (Euroclinic Arhro-MIS) στην Ευρωκλινική Αθήνας. Για περισσότερες πληροφορίες για τη σύγχρονη αντιμετώπιση των προβλημάτων του ώμου επικοινωνήστε μαζί του.