Ένας σοβαρός τραυματισμός του θώρακα συνοδεύεται και από κακώσεις – κατάγματα στα πλευρά. Μπορεί να υφίστανται μεμονωμένες κακώσεις, δηλαδή η ύπαρξη μόνο ενός κατάγματος στην περιοχή των πλευρών. Κακώσεις, ωστόσο, μπορούν να παρατηρηθούν σε πολύ περισσότερες πλευρές.

Αξίζει να αναφερθεί πως εάν υφίστανται έως και τρία κατάγματα πλευρών, ο ασθενής δεν χρειάζεται να νοσηλευθεί, εκτός και εάν παρουσιάζει ταυτόχρονα κακώσεις στον αιμοθώρακα ή πνευμονοθώρακα. Μια απλή ακτινογραφία θώρακα είναι ικανή να δείξει την παρουσία καταγμάτων στα πλευρά.

Εάν οι ιατρικές εξετάσεις, όπως η ακτινογραφία ή η αξονική τομογραφία δείξουν πάνω από τρία κατάγματα, ο ασθενής θα πρέπει να νοσηλευθεί ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης . Εάν τα κατάγματα παρατηρούνται στις πλευρές 1 και 2, τότε ο ασθενής θα πρέπει άμεσα να νοσηλευθεί.

Σε περίπτωση ύπαρξης καταγμάτων στα πλευρά, γίνεται χορήγησή αναλγητικών και βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων, καθώς επίσης και χορήγηση οξυγόνου.

Συνήθως τα κατάγματα των πλευρών αποκαθίστανται από μόνα τους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει έως και είκοσι ημέρες σε άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας. Εάν ο ασθενής πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ή οστεοπόρωση, τότε η διαδικασία αποκατάστασης μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά.

Μετά το ατύχημα, ο τραυματίας θα πρέπει να ελέγχει για περίπου 4 ημέρες τον θώρακα, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης συνοδών μετατραυματικών κακώσεων.
Ο πόνος από τα κατάγματα στα πλευρά είναι μακροχρόνιος, καθώς μπορεί να διαρκέσει πολλές εβδομάδες. Τα αναλγητικά φαίνεται πως είναι ικανά να απαλύνουν τον πόνο.