Toggle menu

Εξάρθρημα ώμου

Το εξάρθρημα ώμου αποτελεί μια κατάσταση κατά την οποία η κεφαλή του βραχιονίου οστού απομακρύνεται από την αρθρική επιφάνεια της ωμογλήνης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το εξάρθρημα ώμου αποτελεί μια μετατραυματική κατάσταση, αλλά δεν αποκλείεται να προκύψει και λόγω της χαλαρότητας των αρθρώσεων του ασθενή. Επίσης ανάλογα με την κατεύθυνση που θα πάρει η κεφαλή του βραχιονίου οστού, το εξάρθρημα μπορεί να διακριθεί σε πρόσθιο (προς τα εμπρός) το οποίο αποτελεί το συχνότερο είδος εξαρθρήματος, σε οπίσθιο (προς τα πίσω) ή πολυκατευθυντικό (σε πολλές κατευθύνσεις).

 

Ποια είναι τα αίτια του εξαρθρήματος ώμου;

Το εξάρθρημα ώμου είναι συχνά αποτέλεσμα ενός βίαιου τραυματισμού. Ο βίαιος τραυματισμός μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος, ενός αθλήματος, μιας πτώσης κλπ. Δεν αποκλείεται όμως να εμφανιστεί και έπειτα από έναν ήπιο τραυματισμό της περιοχής σε ασθενείς με χαλαρό συνδετικό ιστό και υπερκινητικότητα αρθρώσεων.

 

Ποια συμπτώματα συνοδεύουν το εξάρθρημα ώμου;

Τα συμπτώματα ενός εξαρθρήματος ώμου είναι παρόμοια σε κάθε ασθενή. Ωστόσο, η ένταση και η σοβαρότητά τους εξαρτάται από τη βιαιότητα του τραυματισμού και άλλους ατομικούς παράγοντες του εκάστοτε ασθενή. Τα συνηθέστερα συμπτώματα του εξαρθρήματος ώμου είναι τα ακόλουθα:

 • Έντονος πόνος της άρθρωσης
 • Αδυναμία της κίνησης της άρθρωσης
 • Παραμόρφωση/πρήξιμο της άρθρωσης
 • Μούδιασμα στην άρθρωση ή σε ολόκληρο το χέρι
 • Πόνος κατά την εκτέλεση ορισμένων κινήσεων
 • Πόνος όταν ο ασθενής κοιμάται στον τραυματισμένο ώμο

 

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Για τη διάγνωση του εξαρθρήματος ώμου απαιτείται η λήψη του ιατρικού ιστορικού του ασθενή, η καταγραφή των συμπτωμάτων του, η κλινική εξέταση και η διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων. Σε γενικές γραμμές το εξάρθρημα ώμου διαγιγνώσκεται εύκολα από τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό μέσω της κλινικής εξέτασης. Επίσης, η διενέργεια απλής ακτινογραφίας θα βοηθήσει στον αποκλεισμό άλλων κακώσεων οι οποίες έχουν παρόμοια συμπτωματολογία. Μετά την ανάταξη του εξαρθρήματος, ακολουθεί η μαγνητική τομογραφία μέσω της οποίας ο ιατρός λαμβάνει μια αναλυτική εικόνα του προβλήματος.

 

Πώς αντιμετωπίζεται το εξάρθρημα ώμου;

Η επιλογή της ιδανικής θεραπείας για το εξάρθρημα ώμου κρίνεται με βάση τους ακόλουθους παράγοντες:

 • υπάρχουσες βλάβες
 • ύπαρξη οστικών κακώσεων και το μέγεθός τους
 • ηλικία του ασθενή
 • αριθμός των εξαρθρημάτων
 • αθλητικές δραστηριότητες του ασθενή

 

Σε νεότερους ασθενείς (έως 40 ετών) με αυξημένο επίπεδο αθλητικής δραστηριότητας, η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι η χειρουργική μέθοδος. Ο λόγος είναι ότι με τη χρήση συντηρητικών μεθόδων, τα ποσοστά υποτροπής του εξαρθρήματος είναι ιδιαίτερα υψηλά (έως 90%). Επίσης η χειρουργική μέθοδος προτείνεται και σε ασθενείς που προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το εξάρθρημα μέσω συντηρητικών μεθόδων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αντίθετα, σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και μειωμένο επίπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων, η συντηρητική θεραπεία θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανική επιλογή.

 

Χειρουργική θεραπεία εξαρθρήματος του ώμου

Η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση του εξαρθρήματος ώμου είναι η αρθροσκοπική μέθοδος. Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική η οποία προσφέρει σημαντικά οφέλη στον ασθενή. Κατά τη διενέργεια της επέμβασης, ένα ειδικό εργαλείο, το αρθροσκόπιο, εισάγεται στον ώμο του ασθενή μέσω μιας μικρής τομής. Συνολικά πραγματοποιούνται τρεις ή τέσσερις τομές από τις οποίες περνούν και τα υπόλοιπα χειρουργικά εργαλεία. Το αρθροσκόπιο αποτελεί έναν λεπτό σωλήνα ο οποίος έχει πάνω του μια μικρή κάμερα και επιτρέπει στον ορθοπαιδικό χειρουργό να αποκτήσει μια λεπτομερή εικόνα του εσωτερικού της άρθρωσης, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες τομές. Ο χειρουργός στη συνέχεια εκτελεί όλες τις απαραίτητες χειρουργικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα συρράπτει τον επιχείλιο χόνδρο και καθηλώνει τους ιστούς με τη χρήση ραμμάτων και ειδικών αγκύρων.

 

Πλεονεκτήματα αρθροσκοπικής μεθόδου

Στα πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής μεθόδου -έναντι της ανοικτής χειρουργικής μεθόδου- συγκαταλέγονται τα εξής:

 • μειώνει τον διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό πόνο του ασθενή
 • επιτρέπει τη χρήση τοπικής αναισθησίας εφόσον το επιθυμεί ο ασθενής
 • μειώνει τον τραυματισμό των γύρω ιστών όπως π.χ. το στροφικό πέταλο
 • δεν απαιτεί καθόλου νοσηλεία ή η νοσηλεία περιορίζεται στη μία ημέρα
 • προσφέρει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • ο ασθενής επιστρέφει ταχύτερα στις αθλητικές του δραστηριότητες

 

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Δρ. Βασίλης Ζάχος έχει πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση των εξαρθρημάτων ώμου, προσαρμόζοντας τη θεραπεία στις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή του. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας προσφέρει οριστική λύση στο πρόβλημά σας.