Ο ορθοπεδικός χειρουργός έχει πλέον στα χέρια του το βραβευμένο ψηφιακό σύστημα KneeAlign2, το οποίο μπορεί να του δώσει σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες είναι ικανές να επιφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.

Το νέο αυτό σύστημα, χρησιμοποιείται στις αρθροπλαστικές γόνατος και αναπτύχθηκε στο νοσοκομείο Hospital for Special Surgery, των Η.Π.Α.
Διαθέτει ειδικούς αισθητήρες και το λογισμικό του το οποίο έχει αποθηκευτεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, διαβιβάζει στον ορθοπεδικό όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες καθορίζουν τον μηχανικό άξονα του γόνατος. Ο χειρουργός κατά αυτό τον τρόπο, μπορεί με την μέγιστη ακρίβεια, να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα.

Πλεονεκτήματα αυτής της νέας μεθόδου είναι πως η διάρκεια του χειρουργείου δεν αυξάνεται καθόλου, ενώ μειώνεται η απώλεια αίματος. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον ορθοπεδικό χειρουργό να διορθώσει προϋπάρχουσες παραμορφώσεις της περιοχής.

Η εμπειρία, καθώς επίσης και η ικανότητα του ορθοπεδικού- χειρουργού, καθορίζουν το αποτέλεσμα της αρθροπλαστικής γόνατος. Με τη χρήση του νέου αυτού συστήματος, ο ασθενής μπορεί να φύγει για την οικία του ακόμα και την επόμενη μέρα μετά την χειρουργική επέμβαση. Ο ασθενής μπορεί να σηκωθεί αμέσως μετά το χειρουργείο και να μην αισθανθεί πόνο.